กลอนแม่

กลอนวันแม่แห่งชาติ

กลอนวันแม่แห่งชาติ

 เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม นั้นเป็นวันแม่แห่งชาติ วันนี้เราจึงได้นำเอากลอนวันแม่แห่งชาติ มาฝากเพื่อนๆกัน 
กลอนวันแม่สั้นๆ

กลอนวันแม่สั้นๆ

 เมื่อมาถึงวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เราชาวไทยทุกคนต่างก็รู้ดี ว่าวันนี้เป็นวันอะไร เป็นวันที่สำคัญมาก ก็วันแม่แห่งชาติยังไงหล่ะ วันที่ลูกๆต่างพากันแสดงความรัก ความห่วงใยที่มีต่อแม่ ผู้ให้กำเนิด เป็นผู้มีพระคุณ เป็นพระองค์แรกของเรายังไง อันที่จริงแล้วนั้น เราไม่จำเป็นที่จะแสดงความรักต่อแม่เฉพาะวันแม่แห่งชาติหรอกนะ Read More »