กลอนสําหรับคนโสด

กลอนโสด คนไม่โสดก็อ่า่นได้

กลอนโสด คนไม่โสดก็อ่า่นได้

กลอนโสด สำหรับคนโสดและไม่โสด จะโสดด้วย ไม่อยากมีใคร หรือไม่มีใครเอาก็ตามแต่ สามารถอ่านได้หมด เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี บุรุษและสรีไม่มีคู่เข้ามาอ่านกลอนโสดกันเร๊วววว