กลอนสอนใจนักเรียน

กลอนสอนใจ

กลอนสอนใจ

บางครั้ง การดำเนินชีวิตของคนเรานั้น ก็ต้่องมีแนวทางที่เป็นตัวของตัวเอง บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเจอทางตันอยู่ก็ได้ งั้นเรามาอ่าน มาดูกลอนสอนใจกันดีกว่า เพื่อทีี่เพื่อนๆอาจจะได้แนวทางบางอย่าง ในการใช้ชีวิต ที่ซ่อนเร้นความหมายอยู่ในบทกลอนสอนใจนี้ก็เป็นได้