กลอนด่าเพื่อนสั้นๆ

กลอนด่าเพื่อน

กลอนด่าเพื่อน

 กลอนด่าเพื่อนนี้ เป็นกลอนที่เอาไว้หยอกเล่นกับเพื่อนสนิทกันตามประสาเพื่อนฝูง ถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ ไม่ควรเอาไปลูดเล่นกับเค้า เพราะอาจจะโกรธกันได้
กลอนด่าเพื่อนๆ แรงโดนใจ

กลอนด่าเพื่อนๆ แรงโดนใจ

กลอนด่าเพื่อนนี้ ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้ใครเอาไปด่าเพื่อนนะ แต่อยากให้เหมือนกับเป็นการอ่านที่ผ่อนคลาย หลังจากที่เพื่อนๆ ได้ไปทะเลาะกับเพื่อนๆมานั่นเอง