กลอนคนโสดกวนๆ

กลอนโสด คนไม่โสดก็อ่า่นได้

กลอนโสด คนไม่โสดก็อ่า่นได้

กลอนโสด สำหรับคนโสดและไม่โสด จะโสดด้วย ไม่อยากมีใคร หรือไม่มีใครเอาก็ตามแต่ สามารถอ่านได้หมด เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี บุรุษและสรีไม่มีคู่เข้ามาอ่านกลอนโสดกันเร๊วววว
กลอนคนโสด

กลอนคนโสด

 กลอนคนโสด เป็นกลอนที่อ่านดูแล้ว ออกจะสื่อความหมายในอารามณ์ที่เศร้า เหงาแบบเจ็บๆ และรุนแรง และประชดประชันมากกว่า คนเีราที่กลัวโสดนั้น สาเหตุหลักคือความเหงา ส่วนสาเหตุรองก็คือ กลัวขึ้นคาน อายุผ่านเลยไป แล้วไม่มีใครเอายังไงหล่ะ ดังนั้นคนโสด และไม่โสดทั้งหลาย ต่างก็ได้แสดงออก กลั่นกรองออกมาเป็นบทกลอน Read More »